volgende

Aartsengel
Michaël

De aartsengel Michaël:

Deze aartsengel wordt het meest herkend en aangeroepen als de aartsengel die bescherming biedt wanneer je in gevaar verkeerd of je onveilig voelt. Dit is ook één van de taken van Aartsengel Michael. Vanuit de engelen sferen weet de aartsengel dat je ten alle tijden veillig bent en beschermd bij alles wat je doet. Soms echter hebben wij hier steun nodig om dat ook te weten.

Christelijke Traditie:

Canonieke Nieuwe Testament:

In het Nieuwe Testament, Judas 9, strijdt hij met de satan om het lijk van Mozes. We lezen daar:

"Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes,
geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!"

Een uitleg is dat door de overwinning van Jezus op de dood, het kwaad niet langer de baas is in de wereld, maar wel op aarde blijft bestaan als vijand van al degenen die Gods wil opvolgen. In het boek Openbaring van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak. Zo staat er geschreven: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden." Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen. In het latere volksgeloof is hij de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel. De bekende spiritual "Michael, row the boat ashore, Alleluia!" gaat over die reis van de gestorven zielen.

Een prachtig uitgevoerd beeld van de Aartsengel Michaël die met zijn zwaard de duivel doodt. De hoogte van dit stuk is 22 cm.

€74,50
Terug
InloggenBestelstatus