vorige

Aartsengel
Gabriël

Gabriël in het Jodendom:

Gabriël treedt tweemaal op in het boek Daniël (onderdeel van de joodse Tenach en het christelijke Oude Testament).

  • Hoofdstuk 8, vers 15-26, van dit boek verhaalt over een visioen van de profeet Daniël. Daarin verschijnt hem iemand 'die er uitzag als een man'. Een stem (van God?) vanuit de verte over het Ulaikanaal beveelt Gabriël ervoor te zorgen dat Daniël zijn visioen begrijpt.
  • In hoofdstuk 9, vers 21, van datzelfde Bijbelboek vliegt Gabriël tijdens het gebed van Daniël naar hem toe om uitleg te geven over hoe en wanneer God de zonden van de Israëlieten zal vergeven.

Hoewel Gabriël hier als man en niet als een engel wordt aangeduid, is hij dat volgens de joodse en christelijke traditie wel.

Joodse overleveringen[bewerken]

In de joodse traditie wordt Gabriël niet alleen als boodschapper van God beschouwd, maar ook als de "engel des doods". De Talmoed beschrijft hem als de enige engel die Syrisch en Chaldeeuws (Oostsemitische Akkadische taal) sprak.

In het Eerste boek van Henoch, een Joodse tekst uit de tweede eeuw voor onze jaartelling, wordt Gabriël beschreven als 'een van de heilige engelen, die aangesteld is over het paradijs, de slangen en de Cherubijnen' (1 Henoch 20:7,8).[1]

Gabriël in het christendom:

Canonieke Nieuwe Testament:

Gabriël komt ook tweemaal voor in het Evangelie volgens Lucas (onderdeel van het christelijke Nieuwe Testament).

  • Een engel kondigde volgens hoofdstuk 1, vers 11-20, van het Evangelie volgens Lucas aan Zacharias de geboorte van zijn zoon, Johannes de Doper aan. Zacharias vraagt hem of die boodschap wel juist is. Hierop antwoordt de engel: "Ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben gezonden om je dit goede nieuws te brengen."
  • De voor de christenen belangrijkste rol van de engel Gabriël, is zijn in hoofdstuk 1, vers 26-38 van hetzelfde Evangelie van Lucas beschreven aankondiging aan Maria van haar aanstaande maagdelijke zwangerschap, en de geboorte van Jezus 'die de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd'. De christelijke terminologie voor deze aankondiging is annunciatie of 'Maria Boodschap'.

De hoogte van dit prachtige beeld is 30 cm.

€97,50
Terug
InloggenBestelstatus