Het Heilig Avondmaal

Eén van de meest dramatische wendingen in de bijbelse geschiedenis; het Heilig Avondmaal. Prachtig met de hand geschilderd miniatuurwerk. De hoofdrolspelers naast Jezus waren zijn 12 dicipelen en hieronder vindt U de namen van hen en eventuele familiebanden:

 

Simon, Jezus noemde hem Petrus of Kefas, verreweg de meest vooraanstaande discipel
Andreas (broer van Simon Petrus)
Jakobus de Meerdere
Johannes (Jakobus en Johannes zijn zoons van Zebedeüs; Jezus noemde hen Boanerges)
Filippus
Bartolomeüs
Tomas
Matteüs (ook wel Levi genoemd), de tollenaar
Jakobus (zoon van Alfeüs)
Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Mindere)
Simon Kananeüs (met vaak als toevoeging "de Zeloot" of "de IJveraar")
Judas Iskariot (de latere verrader van Jezus)

Judas Iskariot pleegde nadat hij Jezus had verraden zelfmoord. Na Jezus' hemelvaart kwam Mattias voor hem in de plaats. Mattias en de andere elf discipelen zijn later ook apostelen van Jezus geworden.


 De breedte van het complete stuk inclusief de grondplaat is 23.5 cm.
€39,50
Terug
InloggenBestelstatus