Heilige Familie
Jozef, Maria en Jezus

De Heilige Familie is de christelijke benaming voor het kerngezin waarin Jezus werd geboren, bestaande uit Jezus, zijn moeder Maria en voedstervader Jozef. Het beeld van de Heilige Familie is voorwerp van een bijzondere devotie in de Rooms-katholieke Kerk. In de liturgie wordt het als een feest gevierd op de zondag onder het octaaf van Kerstmis (mogelijke data: 26 tot en met 31 december). In de jaren die geen zondag tellen tussen 25 december en 1 januari wordt het feest op 30 december gevierd.

Het thema van de Heilige Familie is in de kunstgeschiedenis een steeds terugkerend thema. Meestal worden Jezus, Maria en Jozef afgebeeld tegen de achtergrond van Jezus' geboorte (Kerstmis), de epifanie of de vlucht naar Egypte.

GENEALOGIE:

Jozef, volgens het Nieuwe Testament rechtstreeks afstammend van koning David, volgens Matteüs zoon van ene Jakob, volgens Lucas zoon van ene Heli, gehuwd met:

Maria, dochter van Anna en Joachim, haar zoon (wettelijke zoon van Jozef):

Jezus

Elisabet, Maria's nicht gehuwd met:Zacharias, hun zoon:

Johannes de Doper

Aangezien zowel Jezus als zijn neef Johannes de Doper volgens de gangbare opvattingen stierf zonder nageslacht zijn er geen afstammelingen meer.

Het evangelie volgens Marcus vermeldt dat Jezus nog broers heeft gehad. In de rooms-katholieke traditie maakt men hier halfbroers of neven van. Eén van zijn broers, Jakobus de Rechtvaardige, blijkt later in de apostolische tijd een prominente positie te hebben in de christelijke gemeente.

 Dit schitterend beeld is in de bronse art stijl gemaakt. Zwaar massief polystone, loodzwaar en volledig met de hand gekleurd en afgewerkt. De hoogte van dit kunststuk is 20 cm.

€92,50
Terug
InloggenBestelstatus